Vedení školy

Ondřej Bloudek

ředitel školy, jednatel

Elena Bloudek

zástupkyně ředitele, vedoucí české sekce

Eliška Adámková

manažerka projektu, ředitelka MŠ Zeměkoule

Pavel Hinner

manažer provozu školy

Naši pedagogové

Pedagogický sbor je tvořen učiteli s odpovídajícím stupněm vzdělání, a to jak českými, tak anglickými učiteli (rodilými mluvčími), kteří vedou výuku anglického jazyka a podílejí se na výuce některých nejazykových předmětů v angličtině.

Naši pedagogové dělají svou práci rádi, mají vřelý a komunikativní přístup, jsou dětem pozitivním vzorem, respektují jejich individuální potřeby a všestranně je rozvíjí.

Tereza

učitelka 1. třídy

Lenka

učitelka 2. třídy

Jitka

učitelka 3. třídy

Marika

učitelka 4. třídy

Monika

učitelka 5. třídy
žena dummy profil

Goldie

Y1 and Y2 English teacher

Viktoria

Y3 and Y4 English teacher

Lee

5th Grade/Math English Teacher
Karolina

Karolina

vychovatelka školní družiny a volnočasových aktivit
Taylor-Bern

Taylor

2nd English teacher and Teacher of PE

Daniela

učitelka na mateřské dovolené

Ostatní pracovníci školy

Bez paní kuchařky nebo pana školníka by si nikdo nedokázal školu představit. Ale nejen oni tvoří nedílnou součást našeho týmu a svou prací pomáhají dotvářet nezaměnitelnou atmosféru školy.

Monika

školní psycholog

Marta

školní asistentka

Renata

vedoucí kuchařka

Kristýna

pomocná kuchařka
muž dummy profil

Tomáš

školník, údržbář