Vedení školy

Ondřej Bloudek

ředitel školy, jednatel

Elena Bloudek

zástupkyně ředitele

Eliška Adámková

manažerka projektu, ředitelka MŠ Zeměkoule

Pavel Hinner

manažer provozu školy

Naši pedagogové

Pedagogický sbor je tvořen učiteli s odpovídajícím stupněm vzdělání, a to jak českými, tak anglickými učiteli (rodilými mluvčími), kteří vedou výuku anglického jazyka a podílejí se na výuce některých nejazykových předmětů v angličtině.

Naši pedagogové dělají svou práci rádi, mají vřelý a komunikativní přístup, jsou dětem pozitivním vzorem, respektují jejich individuální potřeby a všestranně je rozvíjí.

Marika Atatreh

učitelka 1. třídy

Lenka Chotětická

učitelka 2. třídy

Tereza Besedová

učitelka 3. třídy

Monika Kapičková

učitelka 4. třídy

Jitka Vinklerová

učitelka 5. třídy, vedoucí české sekce

Linda Purghart

Y1 and Y2 English Teacher, Head of English

Vera Pockley

3rd and 4th Grade English Teacher

Ariel Gordon

5th Grade/Math English Teacher

Viktoria Sponiar

2nd English teacher and Teacher of EAC and PE

John Luke Foster

Coordinator of After-school Programme

Daniela Havránková

učitelka na mateřské dovolené

Vladimíra Šašková

učitelka na mateřské dovolené

Ostatní pracovníci školy

Bez paní kuchařky nebo pana školníka by si nikdo nedokázal školu představit. Ale nejen oni tvoří nedílnou součást našeho týmu a svou prací pomáhají dotvářet nezaměnitelnou atmosféru školy.

Marta Vašáková

školní asistentka

Renata Zemanová

vedoucí kuchařka

Kristýna Burdová

pomocná kuchařka

Pavel Šebesta

školník, údržbář