Pracovní zkušenosti

Po ukončení studií na Pedagogické fakultě UK obor Biologie – Rodinná výchova pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se stává členkou zakládajícího týmu Open Gate Boarding School v Babicích. Zde přijímá zodpovědnost za realizaci dílčích projektů jako zavádění uniforem, vybavování areálu školy a výběru zahraničních pedagogů. Od roku 2005 zastává na Open Gate pozici office manager školy, organizuje nejrůznější akce, kurzy, školení pro studenty i učitele. Zároveň zde působí jako učitelka občanské výchovy, kariérový poradce a školní preventista. Po odchodu z Open Gate pracuje rok jako učitelka anglického jazyka na ZŠ Filosofská a posléze zakládá soukromou mateřskou školu Zeměkoule, kterou od roku 2008 úspěšně vede.

Její pedagogika je zaměřena na dítě, uplatňuje globální výchovu a prožitkové vyučování. Její pestrý, aktivizující, tématicky propracovaný program je vysoce motivující a vykouzlí úsměv na každé dětské tváři.

Every child is a different kind of flower and all together make this world a beautiful garden.

MOTTO

Vzdělání

  • Pedagogická fakulta UK – obor Biologie – Rodinná výchova         
  • University of Cambridge (Sydney), FCE (grade A)

Zájmy a záliby

Rodina, hory a moře.