Školné zahrnuje

 • Veškerou výuku v českém i anglickém jazyce.
 • Školní pomůcky včetně povinných učebnic (elektronických i papírových).
 • Jednodenní výlety žáků, které doplňují vzdělávací program školy.
 • Třídenní seznamovací kurz na začátku 1. třídy.
 • Třídní výlet na konci školního roku.
 • Školní družinu.
 • Některé odpolední zájmové aktivity zajišťované pedagogy ZŠ Compass.
 • Dopravu dětí na tělesnou výchovu.

Školné nezahrnuje

 • Doporučenou literaturu a některé nadstavbové učebnice.
 • Vícedenní výlety, které jsou povinné a jejichž cena bude stanovena s ohledem na lokality a ubytování (např. lyžařský kurz, jarní/letní škola v přírodě, plavecký výcvik).
 • Odpolední zájmové aktivity, zejména ty zajišťované externími pedagogy a agenturami (hra na flétnu, lego, …).
 • Individuální služby kariérového poradce (poradenství při výběru víceletého gymnázia či jiné návazné školy poskytované dětem individuálně).
 • Služby psychologa, logopeda, asistenta v případě individuálních potřeb dětí.
 • Školní uniformu.
 • Poplatek za stravování.

Školné v základní škole Compass

Roční platba
činí
205 200 Kč.
Půlroční platba
činí
108 000 Kč.
Poplatek
za stravování je
130 Kč za den.