Školné zahrnuje

 • Veškerou výuku v českém i anglickém jazyce.
 • Školní pomůcky včetně povinných učebnic (elektronických i papírových).
 • Jednodenní výlety žáků, které doplňují vzdělávací program školy.
 • Třídenní seznamovací kurz na začátku 1. třídy.
 • Třídní výlet na konci školního roku.
 • Školní družinu.
 • Některé odpolední zájmové aktivity zajišťované pedagogy ZŠ Compass.
 • Dopravu dětí na tělesnou výchovu.

Školné nezahrnuje

 • Doporučenou literaturu a některé nadstavbové učebnice.
 • Vícedenní výlety, které jsou povinné a jejichž cena bude stanovena s ohledem na lokality a ubytování (např. lyžařský kurz, jarní/letní škola v přírodě, plavecký výcvik).
 • Odpolední zájmové aktivity zajišťované externími pedagogy (hra na flétnu, lego, …).
 • Individuální služby kariérového poradce (poradenství při výběru víceletého gymnázia či jiné návazné školy poskytované dětem individuálně).
 • Služby psychologa, logopeda, asistenta v případě individuálních potřeb dětí.
 • Školní uniformu.
 • Poplatek za stravování.

Školné v základní škole Compass

Roční platba
činí
171 000 Kč.
Půlroční platba
činí
90 000 Kč.
Výše školného
je platná pro
celou dobu studia.
Poplatek
za stravování je
95 Kč za den.