Školné zahrnuje

 • Veškerou výuku v českém i anglickém jazyce.
 • Školní pomůcky včetně povinných učebnic (elektronických i papírových).
 • Jednodenní výlety žáků, které doplňují vzdělávací program školy.
 • Třídenní seznamovací kurz na začátku 1. třídy.
 • Třídní výlet na konci školního roku.
 • Školní družinu.
 • Některé odpolední zájmové aktivity zajišťované pedagogy ZŠ Compass.
 • Dopravu dětí na tělesnou výchovu.

Školné nezahrnuje

 • Doporučenou literaturu a některé nadstavbové učebnice.
 • Vícedenní výlety, které jsou povinné a jejichž cena bude stanovena s ohledem na lokality a ubytování (např. lyžařský kurz, jarní/letní škola v přírodě, plavecký výcvik).
 • Odpolední zájmové aktivity, zejména ty zajišťované externími pedagogy a agenturami (hra na flétnu, lego, …).
 • Individuální služby kariérového poradce (poradenství při výběru víceletého gymnázia či jiné návazné školy poskytované dětem individuálně).
 • Služby psychologa, logopeda, asistenta v případě individuálních potřeb dětí.
 • Školní uniformu.
 • Poplatek za stravování.

Školné v základní škole Compass

Roční platba
činí
194 750 Kč.
Půlroční platba
činí
102 500 Kč.
Výše školného
je platná pro
celou dobu studia.
Poplatek
za stravování je
110 Kč za den.