Projekt s názvem

Šablony OP PPR pro ZŠ COMPASS Praha,

reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001976 je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Projekt rozvíjí proinkluzivní prostředí v ZŠ prostřednictvím podpory žáků s odlišným mateřským jazykem a aktivit zaměřených na spolupráci s rodiči žáků.