SCIO národní testování

Žáci 3. a 5. tříd se účastní národního testování SCIO. Děti 3. třídy plní testy v následujících předmětech: matematika, český jazyk, anglický jazyk, klíčové kompetence, člověk a jeho svět. Děti 5. třídy jsou testovány z obecných studijních předpokladů, českého jazyka, anglického jazyka a matematiky.

Níže jsou k nahlédnutí výsledky testování 5. třídy z června 2023. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Základní škola COMPASS s.r.o. má ve svých řadách žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v Národním testování pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo na jaře 2023.

Ocenění společnosti Scio

SCIO-oceneni_ZS-Compass-2023

Mezinárodní testování TIMSS

Základní škola Compass byla vybrána jako jedna z 251 škol z celé ČR, aby se zúčastnila mezinárodního šetření trendů matematického a přírodovědného vzdělávání TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study).

Šetření TIMSS zjišťovalo, jak si děti v různých zemích osvojují poznatky z matematiky a přírodovědy. Realizuje ho Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a probíhá ve více než 60 zemích světa.

Základní škola Compass je na grafech zobrazena jako ZS 20.

ZS Compass_TIMSS_matematika_2023
Průměrná úspěšnost jednotlivých škol ČR v přírodovědě (ZŠ Compass = ZS 20)
ZS Compass_TIMSS_přírodověda_2023
Průměrná úspěšnost jednotlivých škol ČR v matematice (ZŠ Compass = ZS 20)