Škola nabízí široké spektrum všedních i nevšedních volnočasových aktivit, které poskytují vše od aktivního odpočinku, přes zábavu, inspiraci a tvořivost, až po seberealizaci a další vzdělávání.

Ranní družina v základní škole Compass začíná v 7:45 hodin. Výuka probíhá od 8:45 do 14:15 hodin. Po skončení školního vyučování od 14:30 do 17:00 hodin mohou děti navštěvovat odpolední anglickou družinu, tzv. English Afterschool Centre (EAC) nebo nejrůznější zájmové kroužky školní družinou nabízené. Mezi již tradičně nabízené patří kroužek dramatický, hudebně-pohybový, výtvarný, cyklistický, skaut, jóga a jiné.

Přítomnost angličtiny v našem odpoledním volnočasovém programu naprosto přirozeně a nenásilně vede děti k tomu, že používají angličtinu i mimo situaci školního vyučování.

Letos se v Compassu žáci rozvíjejí například v těchto kroužcích

ECO
green club
Šílený vědátor
a badatel
Outdoor games
and crafts
Cyklistika
Contemporary
dance