Naše vize a hodnoty

Podporujeme v dětech jejich přirozenou zvídavost a vzbuzujeme v nich touhu po vědění. Chceme, aby jejich první školní léta byla radostná, tvořivá, plná prožitků a úspěchů a aby vzpomínky na ně vytvářely v dětech pozitivní vztah ke škole a jejich dalšímu studiu.

Co děti učíme

  • Vyjadřovat se svobodně – sdílet s ostatními vlastní názory, nápady, postoje, připomínky, souhlas či nesouhlas, a za svá vyjádření nést zodpovědnost. Naslouchat druhým.
  • Snažit se chovat a jednat tak, abychom mohli být sami se sebou spokojení.
  • Objevovat, pátrat, kriticky myslet. Mít na paměti, že cesta je důležitější než výsledek.
  • Sdílet se svým okolím, co nás baví, v čem jsme dobří a chceme rozvíjet a s čím se naopak potýkáme a potřebujeme pomoci. Respektovat odlišnosti druhých, snažit se jim porozumět.
  • Být laskaví k lidem kolem nás – spolužákům, učitelům, rodičům, návštěvám ve škole.
  • Požádat o pomoc, nabídnout pomoc druhému, rozdělit se, spolupracovat.
  • Pečovat o své okolí a přírodu. Udržovat pořádek, třídit odpad, šetřit vodou a materiály.
  • Dávat průchod vlastní fantazii a kreativitě. Nebát se být jiný.
ZŠ Compass - Historie 3

O Compassu

Na počátku projektu základní školy Compass stojí tři dlouholetí nadšenci do výchovy a vzdělávání dětí – Eliška Adámková a Ondřej a Elena Bloudkovi. Každý přinesl do projektu jiné spektrum zkušeností a odbornosti, avšak stejné odhodlání, nadšení a nasazení.

Škola své brány poprvé otevřela dětem v září 2014 a od té doby postupně naplnila svou kapacitu. Název Compass vyplývá z asociace se skutečným kompasem. ZŠ Compass, podobně jako kompas na cestách, ukazuje dětem CESTU za poznáním. Přitažlivou, podnětnou a užitečnou formou je naviguje v moři vědění, představuje jim jednotlivé obory vzdělávání, seznamuje je se způsoby objevování poznatků a také jejich využívání v praktickém životě.

Co nás charakterizuje

1. – 5. třída ZŠ
Wellbeing
a zdravé vztahy
Rodinné
prostředí
Česko-anglická koncepce
16 dětí ve třídě