Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

K projevení zájmu o zápis do 1. třídy je třeba vyplnit přihlášku na odkazu níže. Na základě toho budou přihlášení rodiče dále informováni o organizaci a průběhu zápisu. Přihlášku je potřeba vyplnit do pátku 22. 3. 2024.

Přihláška k zápisu do 1. třídy ZŠ Compass je zpoplatněna administrativním poplatkem 2 000 Kč.

Po odeslání přihlášky obdržíte fakturu, kterou prosíme uhraďte do doby její splatnosti. Po zaplacení faktury budete informováni o zařazení k zápisu. Poplatek zahrnuje administrativní a další výdaje spojené se zápisem a po zaplacení je nevratný.

Otevíráme jednu 1. třídu s počtem 16 dětí.

Zápis bude mít dvě kola

 • 1. kolo se uskuteční v sobotu 6. 4. 2024. Zaměřeno bude jak na plnění individuálních úkolů, tak na společné činnosti.
 • 2. kolo se uskuteční ve středu 10. 4. 2024. Do druhého kola budou postupovat pouze děti, které splní minimální předpoklady v prvním kole.

Bližší informace o časech a organizaci obdrží rodiče přihlášených dětí emailem do pátku 29. 3. 2024.

Posuzované oblasti

 • Matematické představy
 • Zrakové vnímání
 • Sluchové vnímání
 • Orientace a posloupnosti
 • Motorika
 • Řečové a rozumové schopnosti
 • Sociální a pracovní dovednosti

Co budete k zápisu potřebovat

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • rodný list dítěte k nahlédnutí (u cizinců pas)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • kopii „Rozhodnutí o udělení odkladu“ u dítěte s odkladem povinné školní docházky z předchozího roku

Výsledky zápisu (rozhodnutí o přijetí) budou zveřejněny nejpozději v pátek 12. 4. 2024 na stránce Výsledky zápisu do 1. třídy a na viditelném místě u vstupu do objektu školy v anonymizované podobě s použitím přidělených číselných kódů.


Zápis do vyšších ročníků

U zájemců o vyšší ročníky probíhá přijímací řízení po individuální domluvě formou zkušebního týdne a je zaměřeno na motivaci dítěte a úroveň vědomostí a dovedností potřebných pro studium v daném ročníku. 

Volná místa

V současném školním roce 2023/2024 máme 1 volné místo ve 3. třídě. V případě zájmu prosím kontaktujte ředitele školy, pana Ondřeje Bloudka na tel. 777 810 687.

Máte-li jakékoli dotazy nebo se chcete o škole dozvědět více, kontaktujte prosím ředitele školy Ondřeje Bloudka na tel. 777 810 687 nebo manažera provozu školy Pavla Hinnera na tel. 724 361 408.

Důležité termíny k zapamatování

Přihláška
do 22. 3. 2024
Žádost o přijetí
2. 4. - 6. 4. 2024
Výsledky zápisu
12. 4. 2024