Termíny zápisů na školní rok 2020-2021

Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2020 – 2021 se konají v dubnu 2021 a jsou dvoukolové.

  • První kolo zápisů se bude konat v úterý 6. 4. 2021.
  • Děti, které splní kritéria prvního kola zápisu postoupí do druhého kola, které se bude konat ve středu 7. 4. 2021.

Termín podání přihlášky je do 15. 3. 2021. Přesné časy zápisů vám pošleme v pozvánce na zápis po obdržení přihlášky. Nejpozději do 22. 3. 2021.

Vyhodnocení dítěte po zápisu a oznámení o přijetí do školy obdrží rodiče nejpozději do 14 dnů od 2. kola přijímacího řízení.

Informace k zápisu

U budoucích prvňáčků zjišťujeme míru jejich tělesné, duševní, rozumové, sociální, citové a pracovní připravenosti pro vstup do školy. 

První kolo zápisu probíhá v malých skupinkách 4-6 dětí a jeho náplní jsou jak aktivity ve skupince, tak plnění individuálních úkolů . Toto kolo trvá přibližně jednu hodinu. Druhé kolo probíhá ve skupině 16 dětí a jeho náplní jsou společné činnosti, řešení úkolů jako skupina, řízená, ale i volná hra.

Jelikož základní škola Compass je česko-anglickou školou, je součástí pohovoru také zjišťování úrovně anglického jazyka, které je však čistě orientační. Znalost angličtiny není pro přijetí do školy podmínkou. 

Po naplnění kapacity tříd jsou další děti zařazovány na čekací listinu mezi náhradníky pro případ, že se uvolní místo.

Zápis do vyšších ročníků

U zájemců o vyšší ročníky probíhá přijímací řízení po individuální domluvě formou zkušebního týdne a je zaměřeno na motivaci dítěte a úroveň vědomostí a dovedností potřebných pro studium v daném ročníku. 

Volná místa

Pro tento školní rok 2020/2021 máme volná místa v 2., 4. a 5. třídě.

Máte-li jakékoli dotazy nebo se chcete o škole dozvědět více, kontaktujte prosím ředitele školy Ondřeje Bloudka na tel. 777 810 687 nebo manažera provozu školy Pavla Hinnera na tel. 724 361 408.

Důležité termíny k zapamatování

Přihláška
do 15. 3. 2021
Zápis 1. kolo
6. 4. 2021
Zápis 2. kolo
7. 4. 2021