Jsme školou rodinnou. Žáci, učitelé i rodiče se dobře znají. Charakterizuje nás klidná a pozitivní atmosféra, vstřícnost a partnerské vztahy. Vztahy, které mnohdy přesahují hranice školy.

Podporujeme zdravou životosprávu. Dbáme na každodenní pohyb dětí na čerstvém vzduchu, jako protipól k času strávenému v učebnách. K pobytu venku využíváme školní zahradu, multifunkční sportovní hřiště a přilehlý Kunratický les. Máme vlastní kuchyni. Vaříme zdravě, chutně a denně z čerstvých surovin.

Jednou týdně se scházíme na tzv. assemblies (setkávání všech dětí a učitelů), kde se věnujeme sociálním hodnotám, jako jsou respekt a tolerance, pomoc a spolupráce, vděčnost a skromnost, zodpovědnost, přátelství a vztahy…

Dbáme na zdravé sociální návyky a posilování sociální zdatnosti dětí. Učíme děti navazovat nové vztahy, udržovat je a rozvíjet. Učíme je kompromisu, pomoci a spolupráci. Případné problémové situace či konflikty řešíme v klidu, vciťujeme se s dětmi do pocitů zúčastněných osob, situace rozebíráme a necháváme žáky samotné nacházet vhodná východiska.

Web wellbeing jóga

Wellbeing v Compassu

Zdravé
sociální návyky
Klidná
a pozitivní
atmosféra
Přátelské
rodinné
prostředí
Pohyb
na čerstvém
vzduchu
Zdravá
životospráva