Přihláška k zápisu do 1. třídy ZŠ Compass je zpoplatněna administrativním poplatkem 3 000 Kč. Přihlášení k přestupu do vyšších ročníků zpoplatněno není.

Po odeslání přihlášky obdržíte fakturu, kterou prosíme uhraďte do doby její splatnosti. Po zaplacení faktury budete informováni o zařazení k zápisu. Poplatek zahrnuje administrativní a další výdaje spojené se zápisem a po zaplacení je nevratný.

  Žák

  Jméno *

  Příjmení *

  Datum narození *

  Rodné číslo *

  Místo narození *

  Státní občanství (v případě jiného než českého občanství kontaktujte recepci školy viz stránka Kontakty.)*

  Adresa trvalého bydliště *

  Korespondenční adresa (liší-li se od trvalého bydliště)

  Současná mateřská školka/základní škola *

  Současná třída v ZŠ

  1. rodič/zákonný zástupce

  Titul

  Jméno *

  Příjmení *

  Datum narození *

  Telefon *

  Email *

  Adresa trvalého bydliště *

  Korespondenční adresa (liší-li se od trvalého bydliště)

  2. rodič/zákonný zástupce

  Titul

  Jméno

  Příjmení

  Datum narození

  Telefon

  Email

  Adresa trvalého bydliště

  Korespondenční adresa (liší-li se od trvalého bydliště)