Pracovní zkušenosti

Absolvovala Pedagogickou fakultu UK v Praze obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na NJ + VV. V roce 2001 absolvovala semestr v rámci projektu Sokrates-Erasmus na FU v Berlíně.  Po absolvování studia nastoupila na FZŠ Táborská, kde pracovala, s pětiletou pauzou věnovanou mateřské dovolené, do roku 2018. Od té doby působí v ZŠ Compass.

Během své pedagogické praxe vedla studenty primární pedagogiky, vzdělávala se různými kurzy. Spolupracovala s VUP. V letech 2006-2007 pracovala jako koordinátorka OSV.  Absolvovala kurz Montessori pedagogiky, Kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení, v tomto oboru se vzdělávala opakovaně. Dále absolvovala rozsáhlý kurz Hejného pedagogiky. Tyto metody hojně využívá i při své práci s dětmi, stejně tak i dramatickou výchovu, projektové vyučování, zážitkovou pedagogiku. 

Při výuce ráda střídá různé činnosti, žáka chápe jako partnera a pomáhá mu na cestě za poznáním s ohledem na jeho individualitu. Žáky učí naslouchat si, prezentovat své názory, dávat si zpětné vazby i sebehodnotit se.

Moudrý je spíše ten, kdo zná užitečné věci než mnoho věcí.

Aischylos

Vzdělání

  • Gymnázium Dr. Josefa Pekaře
  • Pedagogická fakulta UK – obor učitelství pro 1. stupeň
  • Studijní stáž na FU v Berlíně

Zájmy

Rodina, práce s dětmi, lyžování, hudba, kultura.