Pracovní zkušenosti

Touha stát se učitelkou ji zavedla na Pedagogickou fakultu UK, kde vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Již během studií získávala zkušenosti během praxí na základních školách. Po úspěšném ukončení studia v r. 2003 zahajuje svou učitelskou dráhu na ZŠ Nad Vodovodem v Praze, kde se stává třídní učitelkou 4. a 5. třídy. Po třech letech je spolupráce ukončena mateřskou dovolenou.

Poté nastupuje na Základní školu Kunratice, kde se stává součástí projektu Pomáháme školám k úspěchu, kterou iniciuje Nadace The Kellner Family Foundation. Během svého působení absolvuje řadu seminářů a školení. Mezi nejdůležitější řadí kurz kritického myšlení, který již absolvovala podruhé (nejdříve to bylo na fakultě), MBTI- typologii osobnosti, mentoring a kurz kresby pravou mozkovou hemisférou. Všechny tyto kurzy ji ovlivnily a získané poznatky a dovednosti aplikuje do své výuky. Zároveň je předává ostatním kolegům z jiných škol, pro které již připravila několik seminářů či ukázkových hodin.

Publikovala v odborném časopise pro pedagogy, spolupracuje na vyhodnocování mezinárodního šetření čtenářské gramotnosti PIRLS, PISSA při České školní inspekci v Praze. V roce 2015 je vybrána na pozici učitelky 1. třídy do soukromé základní školy Compass. V roce 2018 odchází na mateřskou dovolenou, ze které se vrací zpět jako učitelka 1. třídy v roce 2020.

Žáci jsou pro ni velkou motivací a těší se na každý den prožitý s nimi. Snaží se o to, aby byli vnitřně motivovaní a zažívali úspěch.

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.

MOTTO

Vzdělání

  • Střední pedagogická škola-obor Pedagog volného času
  • Pedagogická fakulta UK- obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Záliby

Rodina, kresba, ruční práce, zahradničení.