Naučný výlet k Hamerskému rybníku

ZŠ Compass Výlov výuka prvouka

Žáci 2. a 3. třídy se v rámci výuky prvouky zúčastnili výlovu Hamerského rybníka v Praze 10. Tam na ně rybáři čekali hned na čtyřech stanovištích, na kterých se děti dozvěděly spoustu informací nejen o vodních živočiších, o činnosti rybářů, ale také o tom, jaké vodní ptactvo se u rybníků nachází. Nechyběla ani ukázka živých ryb.