Příchod Vánoc

ZŠ Compass adventní věnec

Období čtyř neděl před Štědrým dnem označujeme termínem advent, který vznikl z latinského slova „adventus“ neboli příchod. Toto krásné předvánoční období značí začátek liturgického roku a především se nese ve znamení příchodu Spasitele. Zároveň jde o čas zklidnění, zpomalení a rozjímání, které by si měl dopřát nejen věřící člověk, ale také ateista.

Nedílnou součástí adventu je adventní věnec, který se v mnoha rodinách objevil už v 19. století. V současnosti je adventní věnec nejrozšířenější vánoční tradice, a tak se s ním můžeme setkat prakticky v každé domácnosti.

Žáci ze základní školy Compass proto nezaháleli a pustili se do jeho výroby. Byla to nádherná atmosféra plná vůně jehličí, přírodnin, slaměných ozdob a znějících koled. Svou zručnost si vyzkoušeli druháci a páťáci. Každý si vyrobil vlastní adventní věnec a třídy zaplnila vánoční nálada.

A aby vánoční atmosféry nebylo málo, prvňáci si o výtvarce namalovali sněhuláka, aby přivolali sníh i k nám na školní zahradu.