Lidské tělo z přírodnin

Lidské tělo - 3. třída ZŠ Compass

Během výtvarného bloku si třeťáci při skupinové práci nakreslili lidské tělo a jeho vnitřní orgány. Zavzpomínali tak na učivo prvouky z období karantény v minulém školním roce.

Druhou část bloku děti své výtvory dotvořily pomocí přírodnin, které posbíraly na školní zahradě. Výsledky posuďte sami. Během prvouky si děti ještě připomněly, jak jednotlivé orgánové soustavy fungují a vzájemně si své poznatky odprezentovaly.