Well-being Week

ZS-Compass-Well-being-Week-2023-4

V září se v ZŠ Compass již tradičně konal jeden z projektových týdnů, které žáky v tomto školním roce čekají. Prvním byl týden zaměřený na well-being, který byl letos na téma „Jak příroda ovlivňuje naši pohodu“.

Učitelé si pro děti připravili netradiční hodinu zaměřenou na well-being, vnímavost, pohyb a samozřejmě přírodu. Děti si užily procházku nebo běh v lese, tanec, tvoření z přírodnin či z písku, zahrály si házenou, kreslily pastelem nebo se věnovaly meditaci.

V úterý ráno jsme den začali v příjemné společnosti rodičů, kteří dorazili na kávu nebo čaj a přinesli i něco k zakousnutí.

Školu též navštívila paní Katarína Zatovičová https://www.katarinazatovicova.cz/, která se ve svém profesním životě mimo jiné věnuje i aromaterapii. S dětmi si povídala o olejíčcích a esencích, odkud je můžeme v přírodě získat, jak je správně používat a jaké mají léčebné účinky.

Ve středu si v tělocviku děti zacvičily jógu, procvičily si spolupráci při týmových soutěžích a hodinu zakončily protažením.

Muzeum Říčany nám zapůjčilo box s pomůckami pro výuku češtiny a matematiky v přírodě, který využily všechny třídy a vyzkoušely si počítání a procvičování gramatiky zase trochu jinak.

Celý týden děti plnily sklenice lístečky s pozitivními vzpomínkami a zážitky, které si v závěru projektového týdne společně přečetly.