Adaptační kurz prvňáčků

Prvňáci ze ZŠ Compass vyrazili v druhé půlce září na svou první školu v přírodě na Blaník. Na stmelovacím kurzu lépe poznali své spolužáky i učitele. Zažili dobrodružné hledání pokladu a i přes nepříznivé počasí si užili pobyt v místní přírodě.