SPOLEČNĚ na cestě

Společně na cestě
16. 06. 2022
 
https://www.penizeproprahu.cz/

Zveme rodiče na odborně zaměřené tematické setkání, které proběhne ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 9:00 do 11:00 hodin a ve středu 22. 6. 2022 od 16:00 do 18:00 hodin.

Tématem setkání s rodiči je podpora školní komunity, posílení vazeb jejích členů a společná práce na problematice inkluze a rozvoje demokratické kultury ve specifických reáliích dané školy. Ve smyslu textu výzvy se bude jednat o prezentaci aktivit projektu s následnou diskusí.

Smyslem setkání je v první řadě (blíže) představit rodičům aktivity probíhající / realizované v rámci projektu, ozřejmit jejich smysl a dopady do školy a přínos pro jednotlivé žáky. Následná diskuse bude vedle reflexe stávajících aktivit, a z ní plynoucích ponaučení, cílit na sběr potřeb a očekávání pro období příští a jejich kritické zhodnocení ve vztahu ke kultuře školy a vizi jejího rozvoje, materiálním a organizačním možnostem a v neposlední řadě zavzetí rodičů do formování konkrétních praktických kroků k jejich naplnění.

Jednotlivé bloky setkání budou mít následující obsahovou náplň:

 1. blok – příprava prezentace (vedení školy, garant projektu, externí odborník)
 2. blok – prezentace (externí odborník), cca 30 minut
 3. blok – panelová diskuse (moderuje externí odborník), cca 45 minut
 4. blok – skupinové tématické dílny (facilituje externí odborník), cca 45 minut

Za cíl si setkání klade:

 • rozšířit povědomí rodičů o probíhajících aktivitách školy,
 • posbírat rodičovskou zpětnou vazbu a identifikovat jejich potřeby,
 • zavzít rodiče do formulace akčních kroků pro budoucí období,
 • průřezově podpořit vazby napříč školní komunitou.

Cílovou skupinou jsou rodiče (zákonní zástupci) žáků.

EXTERNÍ ODBORNÍK – interní oponent prezentace, moderátor a facilitátor: Bohdan Fuka (1979)

 • facilitátor, lektor komunikačních dovedností (www.odyssey.cz)
 • praxe v oboru od roku 2003
 • https://www.linkedin.com/in/bohdanfuka