Tulipány

Zima je tady s námi již pěkných pár týdnů. Aby si děti zkrátily čekání na jaro a projasnily si den, namalovaly si pár červených tulipánů. V anglickém kroužku Drawing si děti vyzkoušely práci s suchými pastely na černém pozadí. Jak se jim tulipány povedly můžete posoudit sami.