KOMU-NITĚ aneb co nás spojuje

Komunita ZS Compass
6. 12. 2021
 

Zveme rodiče na komunitně osvětové setkání, které proběhne ve středu 15. 12. 2022.

Tématem setkání je podpora školní komunity, posílení vazeb jejích členů a společná práce na dalším rozvoji školy jako komunitního aktéra v nejširším slova smyslu. Ve vztahu k textu výzvy aktivita cílí na zájem o dění a řešení problémů dané lokality.

Setkání proběhne formou řešitelského workshopu, který bude uveden krátkou prezentací ze strany vedení školy. Smyslem setkání je budovat komunitní vazby, rozšířit “brain-trust” pracující na vizi / akčním plánu školy, vykročit ze zavedeného rámce myšlení a posbírat co nejširší paletu idejí, přání a nápadů. V rámci skupinových tematických dílen pak budou
jednotlivé návrhy rozpracovány a do vysoké míry detailu budou formulovány konkrétní praktické kroky k jejich naplnění.

Jednotlivé bloky setkání budou mít následující obsahovou náplň:

 1. blok – příprava prezentace (vedení školy, externí odborník)
 2. blok – prezentace (vedení školy), cca 15 minut
 3. blok – panelová diskuse (moderuje externí odborník), cca 45 minut
 4. blok – skupinové tématické dílny (facilituje externí odborník), cca 60 minut

Za cíl si setkání klade:

 • rozšířit povědomí rodičů o vizi a kultuře školy ve vztahu k její komunitní roli,
 • posbírat rodičovskou zpětnou vazbu a identifikovat jejich očekávání a potřeby,
 • zavzít rodiče do formulace cílů a akčních kroků pro budoucí období,
 • průřezově podpořit vazby napříč školní komunitou.

Cílovou skupinou jsou rodiče (zákonní zástupci) žáků.

EXTERNÍ ODBORNÍK – interní oponent prezentace, moderátor a facilitátor: Bohdan Fuka (1979)

 • facilitátor, lektor komunikačních dovedností (www.odyssey.cz)
 • praxe v oboru od roku 2003
 • místostarosta TJ Sokol I. Smíchov (TJSIS), 2013-2016 (spolek s cca 1.000 členů)
 • zakladatel a vedoucí oddílu atletiky TJSIS, 2013-doposud (oddíl s cca 150 členy)
 • https://www.linkedin.com/in/bohdanfuka