KOMU-NITĚ aneb co nás spojuje

Komunita ZS Compass
6. 12. 2021
 
https://www.penizeproprahu.cz/

Zveme rodiče na komunitně osvětové setkání, které proběhne ve středu 15. 12. 2022.

Tématem setkání je podpora školní komunity, posílení vazeb jejích členů a společná práce na dalším rozvoji školy jako komunitního aktéra v nejširším slova smyslu. Ve vztahu k textu výzvy aktivita cílí na zájem o dění a řešení problémů dané lokality.

Setkání proběhne formou řešitelského workshopu, který bude uveden krátkou prezentací ze strany vedení školy. Smyslem setkání je budovat komunitní vazby, rozšířit “brain-trust” pracující na vizi / akčním plánu školy, vykročit ze zavedeného rámce myšlení a posbírat co nejširší paletu idejí, přání a nápadů. V rámci skupinových tematických dílen pak budou
jednotlivé návrhy rozpracovány a do vysoké míry detailu budou formulovány konkrétní praktické kroky k jejich naplnění.

Jednotlivé bloky setkání budou mít následující obsahovou náplň:

 1. blok – příprava prezentace (vedení školy, externí odborník)
 2. blok – prezentace (vedení školy), cca 15 minut
 3. blok – panelová diskuse (moderuje externí odborník), cca 45 minut
 4. blok – skupinové tématické dílny (facilituje externí odborník), cca 60 minut

Za cíl si setkání klade:

 • rozšířit povědomí rodičů o vizi a kultuře školy ve vztahu k její komunitní roli,
 • posbírat rodičovskou zpětnou vazbu a identifikovat jejich očekávání a potřeby,
 • zavzít rodiče do formulace cílů a akčních kroků pro budoucí období,
 • průřezově podpořit vazby napříč školní komunitou.

Cílovou skupinou jsou rodiče (zákonní zástupci) žáků.

EXTERNÍ ODBORNÍK – interní oponent prezentace, moderátor a facilitátor: Bohdan Fuka (1979)

 • facilitátor, lektor komunikačních dovedností (www.odyssey.cz)
 • praxe v oboru od roku 2003
 • místostarosta TJ Sokol I. Smíchov (TJSIS), 2013-2016 (spolek s cca 1.000 členů)
 • zakladatel a vedoucí oddílu atletiky TJSIS, 2013-doposud (oddíl s cca 150 členy)
 • https://www.linkedin.com/in/bohdanfuka