Začátek školního roku

ZŠ Compass - pasování na školáky úvodní

Prázdniny utekly jako voda a brány základní školy Compass se ve středu 1. 9. 2021 opět otevřely. Přes léto jsme nezaháleli – škola dostala nový kabátek v podobě krásné fasády a na zahradě vyrostlo lanové centrum Zásada, na které se žáci již nedočkavě těšili od konce minulého školního roku.

S radostí jsme ve škole přivítali všechny naše žáky i čerstvé prvňáčky, kteří se s velkým nadšením těšili do lavic. Ti, kteří byli z nového prostředí trochu nesví, nervozita velmi rychle přešla při uvítacím programu, který si pro ně připravila jejich paní učitelka.

Hned druhý školní den proběhlo na hřišti školy slavnostní pasování prvňáků na školáky, čehož se ujali nejstarší žáci ZŠ Compass, tedy páťáci, kteří pro své nejmladší spolužáky připravili vlastnoručně vyrobené medaile a popřáli jim hodně štěstí. Každý prvňák tak získal svého patrona z řad páťáků, který mu bude v prvním školním roce pomáhat a bude pro něj oporou.