Lidské tělo podle prvňáků

ZŠ Compass - 1. třída - Lidské tělo

Prvňáci měli za úkol nakreslit lidské tělo a popsat jeho části. V další hodině si vzali na pomoc encyklopedie a doplňující informace čerpali z nich. Po dokončení plakátů svá díla prezentovali ostatním. Odpovídali na otázky a vyslechli si hodnocení od spolužáků.