Čtenářské dílny

ZŠ Compass - 1. třída - Čtenářská dílna

Naši prvňáčci již měli možnost zažít několik čtenářských dílen. Před každou čtenářskou dílnou si přinesou vlastní knihu, ze které si čtou, plní různé úkoly a sdílí své poznatky s ostatními spolužáky. 

V dílně čtení jsou jasně daná pravidla. Děti si během čtení mohou zvolit místo i pozici jim ke čtení příjemnou. V části věnované čtení děti nevyrušují povídáním, soustředí se pouze na svou knihu. Na začátku je vždy čeká minilekce, kterou vede učitel. Poté čtou žáci aktivně po stanovenou dobu s jasným cílem. Při čtení se zamýšlí nad textem, kladou si otázky, předvídají, shrnují, přemýšlí o postavách z příběhu, propojují text s tím, co už znají aj.

Cílem čtenářských dílen je rozvoj čtenářské gramotnosti. Nyní máte možnost nahlédnout, jak se jim to daří.