Jeden plakát řekne více než tisíc slov

Plakáty ZŠ Compass třeťáci

Koncem září třeťáci dokončili „miniprojekt“ o plakátech.

Nejprve si o plakátu četli v čítance, přemýšleli o rozdílu mezi plakátem a billboardem a vymýšleli vlastní reklamní slogany. Dozvěděli se o historii plakátu a jeho výtvarném pojetí v minulosti i v současnosti s důrazem na divadelní a filmový plakát.

Během výtvarné výchovy si pak promítli různé ukázky plakátů a každý si pak jeden vybral jako inspiraci k vlastní reprodukci. Výsledky můžete posoudit sami.