Krokujeme v matematice

Krokování ZŠ Compass

Prvňáčci ze základní školy Compass objevili nové prostředí v matematice profesora Hejného: „krokování“. Je to metoda, při které se prozatím učí sčítat a odčítat. Prostřednictvím chůze na krokovacím pásu prvňáčci rozvíjí nejen své matematické schopnosti, ale i řečové a strategické dovednosti.

Žáci se naučili vydávat pokyny, správnou technikou krokovat, vyzkoušeli si hru „kouzelník“. A nakonec si matematiku procvičili s listem papíru, ze kterého si zkusili složit čtverec a ten pak různě překládali.