Učíme se číst v mapách

Učíme se číst v mapách - ZŠ Compass - třeťáci

Během prvoučné dvouhodinovky si třeťáci v compassácké venkovní učebně připomněli, jak se správně orientovat v plánu okolí školy, kde má mapa jednotlivé světové strany a jak si mapu zorientovat podle buzoly či kompasu.

Hned za základní školou Compass se nachází Kunratický les, kam se žáci vydali na procházku a kde si hned vyzkoušeli, co se v prvouce naučili. Snažili se jít podle vyznačených pěšin v plánu a bezpečně se vrátili do školy.