Naše třídní pravidla

Tvorba třídních pravidel ZŠ Compass 5. třída

Tvorba třídních pravidel na začátku každého školního roku je vždy úžasná záležitost. Žáci a paní učitelka Jitka si hodně povídali a společně si určili pravidla, která je budou provázet až do června 2020. Nyní už je jen na dětech, zda pravidla budou respektovat a tím pádem si školu užívat, protože se v ní budou cítit skvěle.

Krásný školní rok 2020/2021 vám všem přejí páťáci!