Kapacita přípravky je naplněna, přihlásit se nyní můžete pouze jako náhradník.

ZŠ Compass nově nabízí předškolní přípravu pro děti, které mají zájem o studium v ZŠ Compass.

Kdy se přípravka uskuteční?

  • 1x týdně vždy v pondělí od 16:00 do 17:00 hodin
  • celkem proběhne 15 setkání v období od 27. 11. 2023 do 25. 3. 2024

Jak to bude probíhat?

  • Přípravka je vedena učiteli ZŠ Compass, kteří se ve vedení střídají.
  • Lekce jsou zaměřeny na procvičování matematických představ, zrakového a sluchového vnímání, rozvoj motoriky, rozumových a řečových schopností, prostorové, plošné a rytmicko-pohybové vyjadřování, ale i posilování pracovních a sociálních dovedností.
  • Kapacita přípravky je 20 dětí.

Kolik to bude stát?

  • Poplatek za lekce činí 3 000 Kč a je splatný v hotovosti na recepci školy do 7 dnů od zaslání přihlášky, nejpozději však do 20. 11. 2023.

Jak se můžete přihlásit?

  • V případě zájmu je potřeba vyplnit přihlášku na odkazu níže.

Důležité informace

Poplatek
3 000 Kč
15 setkání
V pondělí
16 - 17 hodin
Kapacita
max. 20 dětí