Pracovní zkušenosti

Svou praxi začala na Speciální škole v Praze – Malešicích, kde se věnovala vzdělávání dětí s autismem a mentální retardací. Po třech letech odešla pracovat do mateřské školy v Praze – Dubči, zaměřené na vzdělávání předškolních dětí v programu „Začít spolu“. Zde, kromě běžných povinností učitelky, vykonávala funkci zástupkyně ředitelky.

Následně přijala nabídku ze sportovní základní školy Eden v Praze 10 – Vršovicích, kde od roku 2011 působila jako elementaristka. Podílela se zde na pilotním projektu testování písma Comenia Script od Radany Lencové (pod záštitou MŠMT) a toto písmo pak také následně na škole vyučovala. V ZŠ Compass působila od jejího začátku až do roku 2019, kdy odešla na mateřskou dovolenou…

Do výuky zapojuje projektové vyučování a moderní technologie, podporuje děti v touze po vědění, zapojuje je maximálně do svých hodin. Snaží se, aby každé dítě zažilo úspěch. Aktivně se věnuje tvorbě DUMů (digitálních učebních materiálů) na interaktivních tabulích.

Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.

MOTTO

Vzdělání

  • Univerzita J. A. Komenského  – obor Speciální pedagogika – vychovatelství
  • Univerzita J. A. Komenského – učitelství pro speciální školy a 1. stupeň ZŠ

Zájmy

Lyže, cyklistika, cestování, práce.