Jméno:
Heslo:

Klima a atmosféra školy

Pedagogická a filozofická koncepce naší školy je neodmyslitelná bez vytváření kvalitního materiálního, ale i sociálního prostředí. Za takové prostředí považujeme vstřícné a podnětné prostředí, kde  panují partnerské vztahy mezi učiteli a žáky, prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, vzájemně se respektují, vnímají sebe sama  jako nedílnou součást komunity třídy a pociťují svou důležitost v ní.

Kvalitní sociální prostředí se neobejde bez úzké spolupráce s rodiči. Ta je pro nás nezbytná především při volbě adekvátního individuálního přístupu k dítěti a pro ulehčení inkluze dětí se speciálními potřebami. V takových případech jak učitel, tak žák, tak i rodiče vzájemně spolupracují na vytváření individuálních výchovně-vzdělávacích plánů, a vymezují strategie a postupy, které žákovi umožní překonat obtíže, či naopak podpořit jeho talent, a dosáhnout tak jeho individuálního maxima.

Rozvíjením komunikace a spolupráce s rodiči dosahujeme také toho, že škola funguje jako komunita, jejímiž členy jsou žáci, zaměstnanci školy a rodiče. Tento rozměr podporujeme střetnutími celé školy, tzv. assemblies. Náplní těchto assemblies je vyhlašování vyjímečných úspěchů jak jednotlivců, tak tříd; prezentace některých studentských prací; žákovská vystoupení; připomínání si tradičních svátků, jubileí, historických událostí a narození významných osobností.

Základní škola Compass nezapomíná ani na své pedagogy. Z hlediska pedagogů chápeme pozitivní školní klima jako pracoviště, kde se učitelé rádi realizují, spolupracují se žáky, rodiči a kolegy. Pouze spokojení učitelé, kteří se ztotožňují s programem školy a stylem práce mohou uskutečňovat výchovně-vzdělávací proces na vysoce kvalitní úrovni. Jsme otevřeni iniciativám, nápadům a připomínkám našich učitelů a jejich práce si vážíme. Budujeme silný a stabilní pedagogický tým - základ zdravé školy, do které děti rády chodí a která je dobře připraví do života.

AKTUALITY

Zápis do 1. třídy

Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2019 - 2020 se konají v březnu a jsou dvoukolové. První kolo zápisů se bude konat v pondělí 4. 3. 2019. Děti, které splní kritéria prvního kola zápisu postoupí do druhého kola, které se bude konat ve středu 6. 3. 2019. Termín podání přihlášky je do 31. 1. 2019.

Volná místa

Pro školní rok 2019-2020 máme volné místo ve druhé a třetí třídě. V případě zájmu nás kontaktujte.

Národní testování SCIO

V národním testování SCIO se naši žáci umístili na nejvyšších příčkách a díky jejich výsledkům patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Detailní výsledky naleznete v sekci
"O škole - Národní testování SCIO".
english
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy