Jak Adam k Evě přišel - vánoční příběh okem jedné ryby - 1 (28)
www.zs-compass.cz