Žák

  Jméno *

  Příjmení *

  Datum narození *

  Rodné číslo *

  Místo narození *

  Státní občanství (v případě jiného než českého občanství kontaktujte recepci školy viz stránka Kontakty.)*

  Adresa trvalého bydliště *

  Korespondenční adresa (liší-li se od trvalého bydliště)

  Současná mateřská školka/základní škola *

  Současná třída v ZŠ

  1. rodič/zákonný zástupce

  Titul

  Jméno *

  Příjmení *

  Datum narození *

  Telefon *

  Email *

  Adresa trvalého bydliště *

  Korespondenční adresa (liší-li se od trvalého bydliště)

  2. rodič/zákonný zástupce

  Titul

  Jméno

  Příjmení

  Datum narození

  Telefon

  Email

  Adresa trvalého bydliště

  Korespondenční adresa (liší-li se od trvalého bydliště)