Žáci 3. a 5. tříd se účastní národního testování SCIO. Děti 3. třídy plní testy v následujících předmětech: matematika, český jazyk, anglický jazyk, klíčové kompetence, člověk a jeho svět. Děti 5. třídy jsou testovány z obecných studijních předpokladů, českého jazyka, anglického jazyka a matematiky.

Níže jsou k nahlédnutí výsledky testování 5. třídy z června 2022. Pro zvětšení klikněte na obrázek.