logotyp
Login

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů na ZŠ Compass

Jako každá škola či jiná instituce shromažďuje ZŠ Compass různé osobní údaje, a to jak o žácích, tak o vyučujících a dalším personálu, v některých případech také o dalších osobách (rodičích, návštěvnících akcí pořádaných školou atp.). Zpracování osobních údajů se od května 2018 řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pro nařízení se vžilo označení GDPR, podle jeho anglického názvu General Data Protection Regulation.

Slovy předpisů na ochranu osobních údajů je Základní škola Compass správcem osobních údajů, jelikož osobní údaje uchovává a nakládá s nimi tak, jak to stanovují zákony nebo v rozsahu, v jakém k tomu obdržela souhlas, případně na základě jiného právního důvodu (např. oprávněného zájmu).

Ti, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, tedy žáci, učitelé a všichni ostatní, jejichž údaje máme k dispozici, se nazývají subjekty údajů.

V případě dotazů k problematice osobních údajů, kontaktujte, prosím, pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje níže). Pověřenec je osoba, která funguje jako prostředník mezi Vámi (subjekty údajů) a základní školou (správcem údajů).

Základní údaje o Správci

ZŠ Compass a. s., se sídlem ZŠ Compass
K Zeleným domkům 178/38, Praha 4, 148 00, IČO: 02046504

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Pavel Hinner

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
pavel.hinner@zs-compass.cz


Na základě čeho osobní údaje požadujeme a zpracováváme?

Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců jsou zpracovávány za účelem zajištění a poskytnutí školního a mimoškolního vzdělávání a prezentace školy. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě školských právních předpisů (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon), případně uděleného souhlasu.

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány na základě pracovně-právních a daňových předpisů, dále předpisů sociálního zabezpečení.

Ve škole je také instalována externí kamera, a to z důvodu prevence a ochrany majetku (tzv. oprávněný zájem Správce).

Co s údaji děláme?

Údaje shromažďujeme v informačním systému školy, případně v papírové formě (zejména souhlasy o zpracování osobních údajů).


Jak dlouho údaje uchováváme?

V případě údajů, které jsou shromažďovány ze zákonných důvodů (školské předpisy, pracovně-právní předpisy, zákon o archivnictví) jsou osobní údaje uchovávány podle pravidel v nich uvedených.

V případě osobních údajů, k jejichž zpracování byl dán souhlas, jsou tyto uchovávány po dobu školní docházky.

Údaje z kamerového systému jsou uchovávány po dobu max. 30 dnů.

Jaká jsou Vaše práva (tzv. práva subjektů údajů)?

 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si přístup k osobním údajům (například výpisem z evidence systému Škola Online) a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo požadovat výmaz osobních údajů v případě, že je to podle právních předpisů možné,
 • právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

AKTUALITY

Volná místa

Pro školní rok 2020-2021 máme volné místo v druhé, čtvrté a páté třídě. V případě zájmu nás kontaktujte.

Národní testování SCIO

V národním testování SCIO se naši žáci umístili na nejvyšších příčkách a díky jejich výsledkům patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Detailní výsledky naleznete v sekci
"O škole - Národní testování SCIO".
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 
 En ZS Compass
 • image 30
 • image 31
 • image 68
 • image 58
 • image 67
 • image 65
 • image 66
 • image 64

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy