logotyp
Login

Klima a atmosféra školy

Pedagogická a filozofická koncepce naší školy je neodmyslitelná bez vytváření kvalitního materiálního, ale i sociálního prostředí. Za takové prostředí považujeme vstřícné a podnětné prostředí, kde  panují partnerské vztahy mezi učiteli a žáky, prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, vzájemně se respektují, vnímají sebe sama  jako nedílnou součást komunity třídy a pociťují svou důležitost v ní.

Kvalitní sociální prostředí se neobejde bez úzké spolupráce s rodiči. Ta je pro nás nezbytná především při volbě adekvátního individuálního přístupu k dítěti a pro ulehčení inkluze dětí se speciálními potřebami. V takových případech jak učitel, tak žák, tak i rodiče vzájemně spolupracují na vytváření individuálních výchovně-vzdělávacích plánů, a vymezují strategie a postupy, které žákovi umožní překonat obtíže, či naopak podpořit jeho talent, a dosáhnout tak jeho individuálního maxima.

Rozvíjením komunikace a spolupráce s rodiči dosahujeme také toho, že škola funguje jako komunita, jejímiž členy jsou žáci, zaměstnanci školy a rodiče. Tento rozměr podporujeme střetnutími celé školy, tzv. assemblies. Náplní těchto assemblies je vyhlašování vyjímečných úspěchů jak jednotlivců, tak tříd; prezentace některých studentských prací; žákovská vystoupení; připomínání si tradičních svátků, jubileí, historických událostí a narození významných osobností.

Základní škola Compass nezapomíná ani na své pedagogy. Z hlediska pedagogů chápeme pozitivní školní klima jako pracoviště, kde se učitelé rádi realizují, spolupracují se žáky, rodiči a kolegy. Pouze spokojení učitelé, kteří se ztotožňují s programem školy a stylem práce mohou uskutečňovat výchovně-vzdělávací proces na vysoce kvalitní úrovni. Jsme otevřeni iniciativám, nápadům a připomínkám našich učitelů a jejich práce si vážíme. Budujeme silný a stabilní pedagogický tým - základ zdravé školy, do které děti rády chodí a která je dobře připraví do života.

AKTUALITY

Volná místa

Pro školní rok 2020-2021 máme volné místo v druhé, čtvrté a páté třídě. V případě zájmu nás kontaktujte.

Národní testování SCIO

V národním testování SCIO se naši žáci umístili na nejvyšších příčkách a díky jejich výsledkům patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Detailní výsledky naleznete v sekci
"O škole - Národní testování SCIO".
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 
 En ZS Compass
  • image 30
  • image 31
  • image 68
  • image 58
  • image 67
  • image 65
  • image 66
  • image 64

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy