logotyp
Login

Profil žáka na konci 5. ročníku

Základní škola Compass usiluje o to, aby na konci prvního stupně byli její žáci dobře vybaveni k tomu, aby mohli úspěšně pokračovat ve studiu na 2. stupni jakýchkoli základních škol či víceletých gymnázií s rozšířenou výukou angličtiny, popřípadě na bilingvních základních školách. Naše úsilí a pozornost jsou zaměřeny na vybavení žáků potřebnými kompetencemi k učení, k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, pracovními a sociálními, přiměřeně jejich věkovým zvláštnostem.

Naši žáci jsou vedeni k uvědomování si potřeb druhých i sebe sama, ke schopnosti spolupracovat ve skupině, dodržovat domluvená pravidla spolupráce, přispívat k pozitivním výsledkům celého týmu a projevovat radost ze společně dosažených cílů.

Usilujeme o to vychovat zdravě sebevědomé jedince, kteří mají pozitivní vztah k učení, uplatňují samostatné myšlení, aktivně vstupují do výuky, umějí vést dialog, naslouchají a obhajují své názory argumentací. Jedince, kteří dokáží posoudit vlastní pokroky a z toho hlediska i hodnotit svou práci. Chceme vybavit žáky takovými dovednostmi a návyky, které budou podporovat jejich zvídavost a schopnost logického a kritického myšlení.

Naším cílem je, aby naši školu opouštěly osobnosti, které chápou multikulturní povahu společnosti a projevují úctu k lidem odlišných názorů, způsobů života, etnického původu či víry. Osobnosti, které se chovají ohleduplně ke svému okolí, dodržují zásady zdravého způsobu života, rozvíjí své zájmy a svůj čas co nejlépe využívají.

Učitelé, podobně jako střelka kompasu, ukazují dětem cestu k vědění a učí je poznávat svět. Sami si kladou za cíl naučit děti jazyku, jež jim umožní se světem komunikovat. Ačkoli ve výuce jazyků na prvním stupni jde především o vytváření pozitivního vztahu k cizímu jazyku, usilujeme také o to, aby na konci 5. ročníku měli naši žáci dostatečně osvojeny a zažity základy komunikace v anglickém jazyce a nebáli se jazyk používat. 

Žáci 5. ročníků skládají cambridgskou zkoušku Young Learners Exam (YLE) úrovně Flyers (úroveň A2).

AKTUALITY

Volná místa

Pro školní rok 2020-2021 máme volné místo v druhé, čtvrté a páté třídě. V případě zájmu nás kontaktujte.

Národní testování SCIO

V národním testování SCIO se naši žáci umístili na nejvyšších příčkách a díky jejich výsledkům patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Detailní výsledky naleznete v sekci
"O škole - Národní testování SCIO".
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 
 En ZS Compass
  • image 30
  • image 31
  • image 68
  • image 58
  • image 67
  • image 65
  • image 66
  • image 64

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy