logotyp
Login

Metody výuky

Jelikož děti si pamatují 20 % slyšeného, 30 % viděného, 70 % z toho, co dělají a 90 % z toho, co prožívají, je výuka na ZŠ Compass postavena na řešení problémů a praktickém objevování a osvojování poznatků. V rámci problémové metody jsou dětem zadávány jak individuální, tak skupinové problémové úkoly a pokusy, při kterých děti nejen navrhují metody a postupy jejich řešení a předpokládají výsledky jejich šetření, ale také se učí, že nepotvrzení jejich odhadů nikterak nesnižuje kvalitu jejich práce. Takový přístup rozvíjí jejich kritické myšlení, učí je nebát se chybovat a umět s chybou pracovat. Důležitým aspektem skupinového řešení problémů je kooperace, umění navzájem si naslouchat a respektovat názory druhých.

Na začátku každé vyučovací hodiny seznamuje učitel žáky s tím, o čem se budou učit a také s tím, co by se v dané hodině měli naučit - s cílem hodiny a s kritérii úspěchu.  Jak cíl, tak kritéria úspěchu jsou formulovány tak, aby jim děti rozuměly. Zatímco cíl je jen jeden, kritérií úspěchu může být hned několik. Specifikují, co by žák měl umět, aby plně dosáhl stanoveného cíle.

Kritéria úspěchu jsou rozlišena podle obtížnosti a formulována v první osobě jednotného čísla. Zásadou při jejich formulovaní je, aby každé dítě bylo schopno dosáhnout v jedné vyučovací hodině alespoň jednoho kritéria úspěchu. Bude-li cílem hodiny naučit se počítat po dvou, pak kritéria úspěchu mohou být například:

1. Rozumím tomu, že počítání po dvou je stejné jako opakované sčítání (2+2+2+2).

2. Umím počítat po dvou za použití číselné osy.

3. Umím zpaměti počítat po dvou od nuly do deseti.

4. Umím zpaměti počítat po dvou od nuly do dvaceti.

5. Umím zpaměti počítat po dvou od nuly do dvaceti a zpět.

6. Umím zpaměti počítat po dvou od libovolného jednociferného čísla.

Jak s cílem, tak s kritérii úspěchu jsou žáci seznámeni na začátku vyučovací hodiny. Na konci vyučovací hodiny učitel zjišťuje, jakých kritérií úspěchu se žákům podařilo dosáhnout. V této fázi jsou žáci vedeni k sebehodnocení. Dosáhli-li daného kritéria, ukáží učiteli vztyčený palec, pokud si myslí, že jej dosáhli jen částečně a stále na jeho úplném dosažení potřebují pracovat, pak ukáží učiteli palec ve vodorovné poloze a pokud daného kritéria ještě nedosáhli, pak nasměrují svůj palec směrem dolů. Touto formou získává učitel rychlou zpětnou vazbu od celé třídy o tom, co už žáci zvládli a co jim stále činí problémy.

Dalším důležitým rysem výchovy a vzdělávání na ZŠ Compass je projektové vyučování a integrovaná tématická výchova, při které se žáci věnují po delší dobu jednomu tématu napříč předměty. Touto metodou chceme děti učit přemýšlet v souvislostech a umožnit jim hlubší pochopení tématu.

AKTUALITY

Volná místa

Pro školní rok 2020-2021 máme volné místo v druhé, čtvrté a páté třídě. V případě zájmu nás kontaktujte.

Národní testování SCIO

V národním testování SCIO se naši žáci umístili na nejvyšších příčkách a díky jejich výsledkům patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Detailní výsledky naleznete v sekci
"O škole - Národní testování SCIO".
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 
 En ZS Compass
  • image 30
  • image 31
  • image 68
  • image 58
  • image 67
  • image 65
  • image 66
  • image 64

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy