logotyp
Login

Česko-anglická koncepce ZŠ Compass

Charakteristickým rysem vzdělávací koncepce základní školy Compass je důraz na intenzivní výuku anglického jazyka. Angličtina jako nejužívanější evropský jazyk a neoficiální jazyk světa vědy, obchodu a informačních technologií, se stala nepostradatelnou součástí životního stylu dnešní doby. Pokud se v dnešním moderním světě chceme sebevědomě uplatnit a realizovat, pak se bez znalosti anglického jazyka jen těžko obejdeme.

Anglický jazyk se na ZŠ Compass vyučuje:

a)  Jako samostatný předmět ve všech ročnících:

1. ročník - 4 hodiny týdně
2. ročník - 4 hodiny týdně
3. ročník - 5 hodin týdně
4. ročník - 4 hodiny týdně
5. ročník - 4 hodiny týdně

b) V rámci vyučovacích předmětů Hudební výchova, Výtvarná výchova a Pracovní činnosti, které jsou každý druhý týden vedeny anglickými učiteli (rodilými mluvčími). Výuka je zaměřena na rozšiřování anglické slovní zásoby ze světa umění a kultury skrze tvořivé činnosti a zpěv.  

c) V rámci některých nejazykových předmětů:

Tělesná výchova     - 2 hodiny týdně ve všech ročnících
Matematika            - 1 hodina týdně ve všech ročnících
Informatika            - 1 hodina týdně v 5. ročníku 

d) V rámci projektových dnů a týdnů, na jejichž plánování a realizaci se podílí angličtí rodilí mluvčí.

e) V mimoškolních aktivitách a v rámci školní družiny, kde jsou některé zájmové kroužky a volnočasové aktivity vedeny v angličtině.

AKTUALITY

Volná místa

Pro školní rok 2020-2021 máme volné místo v druhé, čtvrté a páté třídě. V případě zájmu nás kontaktujte.

Národní testování SCIO

V národním testování SCIO se naši žáci umístili na nejvyšších příčkách a díky jejich výsledkům patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Detailní výsledky naleznete v sekci
"O škole - Národní testování SCIO".
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 
 En ZS Compass
  • image 30
  • image 31
  • image 68
  • image 58
  • image 67
  • image 65
  • image 66
  • image 64

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy