Login

Profil žáka na konci 5. ročníku

Základní škola Compass usiluje o to, aby na konci prvního stupně byli její žáci dobře vybaveni k tomu, aby mohli úspěšně pokračovat ve studiu na 2. stupni jakýchkoli základních škol či víceletých gymnázií s rozšířenou výukou angličtiny, popřípadě na bilingvních základních školách. Naše úsilí a pozornost jsou zaměřeny na vybavení žáků potřebnými kompetencemi k učení, k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, pracovními a sociálními, přiměřeně jejich věkovým zvláštnostem.

Naši žáci jsou vedeni k uvědomování si potřeb druhých i sebe sama, ke schopnosti spolupracovat ve skupině, dodržovat domluvená pravidla spolupráce, přispívat k pozitivním výsledkům celého týmu a projevovat radost ze společně dosažených cílů.

Usilujeme o to vychovat zdravě sebevědomé jedince, kteří mají pozitivní vztah k učení, uplatňují samostatné myšlení, aktivně vstupují do výuky, umějí vést dialog, naslouchají a obhajují své názory argumentací. Jedince, kteří dokáží posoudit vlastní pokroky a z toho hlediska i hodnotit svou práci. Chceme vybavit žáky takovými dovednostmi a návyky, které budou podporovat jejich zvídavost a schopnost logického a kritického myšlení.

Naším cílem je, aby naši školu opouštěly osobnosti, které chápou multikulturní povahu společnosti a projevují úctu k lidem odlišných názorů, způsobů života, etnického původu či víry. Osobnosti, které se chovají ohleduplně ke svému okolí, dodržují zásady zdravého způsobu života, rozvíjí své zájmy a svůj čas co nejlépe využívají.

Učitelé, podobně jako střelka kompasu, ukazují dětem cestu k vědění a učí je poznávat svět. Sami si kladou za cíl naučit děti jazyku, jež jim umožní se světem komunikovat. Ačkoli ve výuce jazyků na prvním stupni jde především o vytváření pozitivního vztahu k cizímu jazyku, usilujeme také o to, aby na konci 5. ročníku měli naši žáci dostatečně osvojeny a zažity základy komunikace v anglickém jazyce a nebáli se jazyk používat. 

Žáci 5. ročníků skládají cambridgskou zkoušku Young Learners Exam (YLE) úrovně Flyers (úroveň A2).

AKTUALITY

Zápis do 1. třídy

Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2019 - 2020 se konají v březnu a jsou dvoukolové. První kolo zápisů se bude konat v pondělí 4. 3. 2019. Děti, které splní kritéria prvního kola zápisu postoupí do druhého kola, které se bude konat ve středu 6. 3. 2019. Termín podání přihlášky je do 31. 1. 2019.

Volná místa

Pro školní rok 2019-2020 máme volné místo ve druhé a třetí třídě. V případě zájmu nás kontaktujte.

Národní testování SCIO

V národním testování SCIO se naši žáci umístili na nejvyšších příčkách a díky jejich výsledkům patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Detailní výsledky naleznete v sekci
"O škole - Národní testování SCIO".
english
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy