Login

Česko-anglická koncepce ZŠ Compass

Charakteristickým rysem vzdělávací koncepce základní školy Compass je důraz na intenzivní výuku anglického jazyka. Angličtina jako nejužívanější evropský jazyk a neoficiální jazyk světa vědy, obchodu a informačních technologií, se stala nepostradatelnou součástí životního stylu dnešní doby. Pokud se v dnešním moderním světě chceme sebevědomě uplatnit a realizovat, pak se bez znalosti anglického jazyka jen těžko obejdeme.

Anglický jazyk se na ZŠ Compass vyučuje:

a)  Jako samostatný předmět ve všech ročnících:

1. ročník - 4 hodiny týdně
2. ročník - 4 hodiny týdně
3. ročník - 5 hodin týdně
4. ročník - 4 hodiny týdně
5. ročník - 4 hodiny týdně

b) V rámci vyučovacích předmětů Hudební výchova, Výtvarná výchova a Pracovní činnosti, které jsou každý druhý týden vedeny anglickými učiteli (rodilými mluvčími). Výuka je zaměřena na rozšiřování anglické slovní zásoby ze světa umění a kultury skrze tvořivé činnosti a zpěv.  

c) V rámci některých nejazykových předmětů:

Tělesná výchova     - 2 hodiny týdně ve všech ročnících
Matematika            - 1 hodina týdně ve všech ročnících
Informatika            - 1 hodina týdně v 5. ročníku 

d) V rámci projektových dnů a týdnů, na jejichž plánování a realizaci se podílí angličtí rodilí mluvčí.

e) V mimoškolních aktivitách a v rámci školní družiny, kde jsou některé zájmové kroužky a volnočasové aktivity vedeny v angličtině.

AKTUALITY

Zápis do 1. třídy

Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2019 - 2020 se konají v březnu a jsou dvoukolové. První kolo zápisů se bude konat v pondělí 4. 3. 2019. Děti, které splní kritéria prvního kola zápisu postoupí do druhého kola, které se bude konat ve středu 6. 3. 2019. Termín podání přihlášky je do 31. 1. 2019.

Volná místa

Pro školní rok 2019-2020 máme volné místo ve druhé a třetí třídě. V případě zájmu nás kontaktujte.

Národní testování SCIO

V národním testování SCIO se naši žáci umístili na nejvyšších příčkách a díky jejich výsledkům patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Detailní výsledky naleznete v sekci
"O škole - Národní testování SCIO".
english
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy