Login

4. třída

Práce s buzolou

K dobrému ovládání buzoly je nejlepší praxe. Hodinu vlastivědy jsme strávili na naší zahradě a rozdělili se do 4 skupin. Z jednoho bodu se pak každá skupinka vypravila na svou světovou stranu. Pomocí plánku,buzoly a vlastních kroků jsme se vydali hledat každý svůj vzkaz.

Čtení nás baví

Jak na první pomoc

Ve středu 10.1.2018 si na nás udělal čas Ondra Vejdělek a přijel nám popovídat i ukázat, jak nejlépe pomoci člověku v nouzi. Díky jeho prezentaci i názorným ukázkám na figuríně i nás samých jsme si vyzkoušeli, jak zastavit krvácení, jak pomoci člověku při zástavě srdce, jak zavolat první pomoc atd. Ondro děkujeme, zase jsme se něco nového naučili a bylo to moc prima.

Volba do prezidentského úřadu

Abychom získali tu správnou představu, rozhodli jsme se zahrát si na to, jaké to je kandidovat na prezidenta a co to vlastně všechno znamená. Jako kandidáti nám posloužily plyšáci. Svými podpisy, jsme umožnili svým favoritům kandidovat, rozjeli prezidentské kampaně a uspořádali dvě kola voleb. V prvním kole vypadl kandidát pan Aljaška a do druhého kola postoupil pan Bucin a paní Mája. A jak to dopadlo? Věřte, nevěřte - výsledek je nerozhodný.


Návštěva planetária a poznávání planet sluneční soustavy

Obratlovci - miniprojekty

Miniprojekty, při kterých ve skupinkách pracujeme s textem, hledáme klíčové informace, prezentujeme práci ostatním, učíme se navzájem...

Zkoumáme tělesa

Valentýnské srdce a pracovní postup

Šijeme Valentýnské srdce a poté vytváříme pracovní postup jeho výroby.

Odhadujeme objem tekutin, měříme v ml, zjišťujeme objem těles podle množství vytlačené vody

Objevujeme, proč je důležité používat mezinárodně smulené jednotky měření

Měříme v loktech, stopách, pídích a zjišťujeme, že naše měření nejsou jednotná. Objevujeme tak důležitost měření v mezinárodně dohudnutých jednotkách - cm, mm, m, km. :)

Optimistický den

Učíme se nakládat se špatnou náladou a únavou, které obyčejně přicházejí s podzimem - oblékáme se do veselých barev, cvičíme jógu, relaxujeme při hudbě, připravujeme si teplé ovocné nápoje, zpíváme si při práci a pro radost, píšeme básně, které potěší nejen nás, ale i ostatní. Neváháme potěšit spolužáky komplimentem :)

Making bird feeders

Podzim je v plném proudu. Někteří ptáci nás na zimu opouštějí, jiní budou potřebovat naše přikrmování. Už se těšíme, až je budeme pozorovat a zjišťovat, jak jim naše krmení chutná. :)

Mezinárodní den zvířat

Připomínáme si historii Dne zvířat a osobu sv. Františka (patrona všech němých tváří). Věděli jste, že hlásal absolutní chudobu? Ano, rozdal všechen svůj majetek a peníze, pomáhal nemocným, opravoval kostely a jiné. Pochopitelně, jeho hlásání absolutní chudoby nebylo nikterak populární a lidé se zrovna na jeho kázání nehrnuli. Odtud pochází známá legenda, že když nenalezl posluchače mezi lidmi, odešel do lesa a kázal lesní zvěři, která mu pozorně naslouchala.

Objevujeme, že zoologické zahrady, mimo jiné, usilují také o záchranu ohrožených druhů a jejich návrat do původního prostředí.

Poznáváme domácí mazlíčky našich prvňáčků a druháčků a dozvídáme se o nich zajímavosti.


Vytváříme plakáty na Den zvířat, aby také naše okolí vědělo, že i zvířata mají svůj svátek.

Výtvarné vyjádření podzimu - společné dílo

Objevujeme nadmořskou výšku :)

Práce s mapou

Jdeme na procházku se slepo mapou. Cestou zakreslujeme naši trasu a určujeme, co jsou ve skutečnosti ,vyznačená místa na mapě (zastávka, hřiště, škola...) a doplňujeme do mapy názvy ulic. :)

Naše škola okem výtvarníka

V týdnu Naší školy a okolí jsme se na naši vilu podívali z pohledu výtvarníka. Teď už známe každý záhyb této překrásné stavby. :)

Začátek nového roku v duchu kolektivního cítění

Začínáme školní rok uvědoměním si toho, že společným úsilím zvládneme více, dojdeme dále a více si to užijeme. :)
We are each unique and beautiful, but together we are a masterpiece!

Všichni zpátky po prázdninách - 1. září 2016

Poté, co nás přivítal pan ředitel Ondra, jsme společně vypátrali, že celý školní rok bude jedno velké detektivní pátrání. :)

Farma - červen 2016

Život a práce na farmě - staráme se o domácí zvířata.

Kořínky nebo cibulky?

Zkoukáme, které jarní květiny mají pod zemí cibulky a které kořínky.

Práce s mapou

Procházka do Kunratic, při které jsme se učili pracovat s mapou. Vyhledávali jsme v ní nejrůznější místa, zjišťovali naši polohu a zakreslovali trasu naší procházky. Přitom jsme zaskočili na poštu poslat dopis a na obecní úřad, abychom zjistili, kdo je naší starostkou. :)

Píšeme dopis

Druháčci napsali svým spolužákům dopisy z jarních práznin, které společně poslali na adresu školy. Bylo napínavé čekat až pošta dorazí. Některé děti psaly a obdržely dopis úplně poprvé. Jak potěšující a hřejivý zážitek!

Krmíme a pozorujeme ptáky v zimě

Život před 100 lety

Děti si vyzkoušely, jak se žilo před sto lety a přednesly svým spolužákům prezentace o předmětech z dob minulých.

Pečeme vánoční cukroví :)

Stromečky z filcu

Vyrábíme vánoční věnce

Uhodneš mé zvířátko?

Děti si za úkol vytvořily hádanky o zvířatech pro své spolužáky. Spolužáci si hádanku vyslechli a pak na tabulky zapisovali své odpovědi na ně. Sešla se nám spousta krásných hádanek. :)

Význam lesa

Jak pěkně se dětem povedla myšlenková mapa na téma Význam lesa, kterou samy vytvořily na úvod kapitoly O lese. Dobrá práce! :)

Stavíme rádi z kostek

Emička houslistka

Emička nám přinesla ukázat své housle a předvedla nám, jaký pokrok od loňského roku udělala. Gratulujeme a děkujeme! :)

Sázíme kaštany

Vypěstovat kaštan prý není vůbec jednoduché. Tak jsme se rozhodli, že to zkusíme. :) Minulý rok se nám podařilo vypěstovat stromek avokáda hydroponicky. Zkusili jsme tedy tři kaštánky ponořit z poloviny do vody. Zbytek jsme uložili do hlíny. Snad se alespoň jednomu kaštnu zadaří. A jako osvědčenou jistotu, jsme si zasadili i jeden žalud. :)

Vyrábíme křížaly z jablek

Den zvířat - 5.10.

Seznamujemem se s domácími mazlíčky svých spolužáků. Některé jsme dokonce přivítali ve škole. :) Připomínáme si péči o naše domácí mazlíčky a jejich základní potřeby, včetně potřeby lásky.

Měření výšky a rozpětí paží

Tvorba slov ze slabik - skupinová práce

Ve skupinkách pracujeme moc rádi. Holky, kluci - všichni dohromady! Je radost na nás pohledět! Kvality SPOLUPRACOVNÍKA máme všichni. :)

Pasování prvňáčků na školáky - 1. září 2015

1. září byl každý prvňáček pasován na školáka. U té příležitosti jsme my, druháčci, vyrobili uvítací kartičky a spolu s malým dárečkem je každému pasovanému prvňáčkovi předali. :) Přejeme jim, ať se jim ve škole líbí tak jako nám! :)

Škola v přírodě na farmě (17.-19.6.)

Na statku jsme se se zvířaty nejprve seznámili a pak se o ně po dva dny starali (krmení, kydání, hřebelcování, sbírání vajíček a jiné).
Jedno ráno jsme ve chlévě na slámě našli čerstvě narozená kůzlátka. :)
Hodně věcí jsme se i dozvěděli: Lamě dorůstají zuby celý život! Pštrosí vejce unese i 150 kg! Sovy má tři oční víčka! :)

Pasování na čtenáře

Dne 4. června jsme s dětmi oslavili jejich dosažené čtenářské dovednosti pasováním na čtenáře. Děti byly nejprve seznámeny s prostředím městké knihovny a s tím, jak knihovna funguje. Poté každé dítě přečetlo krátký text, kterým prokázalo svou čtenářskou dovednost. Následně bylo “pasováno” a obdrželo průkazku do knihovny.

Den matek

Drobné dárečky a přáníčka pro naše maminky. Všechno nejlepší! :)

Den vody 24.3.

Vodu z potoka jsme si hodně znečistili, abychom zjistili, jestli to naše filtry zvládnou? A zvládly!

Pleteme velikonoční pomlázku

Úkol příliš těžký pro jednotlivce, ale společnými silami to byla "hračka" a zábava.

Vyrábíme velikonoční přání

Velikonoční kraslice

Velikonoční krasliceVelikonoční krasliceVelikonoční krasliceVelikonoční kraslice

Kreslíme, stříháme, lepíme a šijeme velikonoční slepičky.

Kreslíme, stříháme, lepíme a šijeme velikonoční slepičky.

Pracujeme s bílou keramickou hlínou

Práce s filcem

Ztvárňujeme roční období za poslechu Vivaldiho Čtvero ročních dob a vyrábíme Valetýnské košíčky.

Hřbitov odpadků

Povídání o recyklaci a třídění materiálů jsme uzavřeli vybudováním malého hřbitova odpadků, kde jsme pochovali slupku od banánu, papírový kapesník, plastovou lávek, bavlněnou ponožku, skleničku, plechovku, nedopalek, igelit a jiné. V průběhu času je budeme odkrývat a pozorovat vzniklé změny.

Prezentace výrobků z recyklovatelných materiálů

V rámci domácí přípravy si děti přpravily nejrůznější výrobky z recyklovatelných materiálů. Sešly se nám nejrůznější hračky, šperkovnice, kasička, chrastidla, krmítko a jiné. Při svých prezentacích děti výrobky představily a jmenovaly materiály, které použily.

Třídíme materiály

Ve skupinkách třídíme předměty, podle toho z jakého materiálu jsou vyrobeny, na plast, papír, kovy, sklo, dřevo a látky. Každý si vybere nějaký předmět, pojmenuje ho a určím, z čeho je vyroben. Pokud skupinka souhlasí, umístí předmět k odpovídající skupině.

Dále třídíme materiály na tabuli a povídáme si o vlastnostech některých materiálů a jejich vhodnosti k využití v každodenním životě. :)

Skvělá zábava!

Ve skupinkách třídíme předměty, podle toho z jakého materiálu jsou vyrobeny, na plast, papír, kovy, sklo, dřevo a látky. Každý si vybere nějaký předmět, pojmenuje ho a určím, z čeho je vyroben. Pokud skupinka souhlasí, umístí předmět k odpovídající sVe skupinkách třídíme předměty, podle toho z jakého materiálu jsou vyrobeny, na plast, papír, kovy, sklo, dřevo a látky. Každý si vybere nějaký předmět, pojmenuje ho a určím, z čeho je vyroben. Pokud skupinka souhlasí, umístí předmět k odpovídající sVe skupinkách třídíme předměty, podle toho z jakého materiálu jsou vyrobeny, na plast, papír, kovy, sklo, dřevo a látky. Každý si vybere nějaký předmět, pojmenuje ho a určím, z čeho je vyroben. Pokud skupinka souhlasí, umístí předmět k odpovídající s

Výroba masopustních škrabošek

Inkoust, kostky cukru a zmizík ve Výtvarné výchově :)

InkoustInkoustInkoustInkoustInkoust

Povídání o rodině, o příbuzenských vztazích, o vlastním rodokmenu a o tom, co nám rodina zajišťuje.

Zdobení vánočního stromku

Klíčíme fazole - experiment

2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den10. den před zalitím10. den několik hodin po zalitíZasazení do hlíny po 14 dnech

Nikdo není jako já

Doposud se děti znaly především z prostředí jejich třídy.Tímto miniprojektem se dozvěděly zajímavosti o svých spolužácích i z prostředí mimo školu. Odhalily, kdo má jaké zájmy, v čem vyniká, jaké je jeho/ její nejoblíbenější jídlo, barva, hračka, čeho se bojí... Každý jsme jiný! Respektujeme vzájemné odlišnosti, naší jinakost a jsme za ně rádi, protože bez nich by byl svět příliš nudný.

Podzimní stromy rukou prvňáčků

Nasbírali jsme podzimní listí, nastříhali či natrhali ho na malé kousky a vytvořili si podzimní stromy podle vlastní fantazie a představ.

Den stromů 20.10.

Dne 20.10. jsme oslavili Den stromů. Dozvěděli jsme se od starších žáků, jak tento svátek vznikl, vyslechli jsme si jejich zajímavé prezentace na téma "Deštné pralesy", lámali jsme si hlavy nad hádankami na téma "Stromy", které jsme si pro spolužáky připravili, soutěžili jsme v poznávání stromů a vlastními silami (za pomoci hrábí a košťat) jsme si zvelebili okolí naší školy. Byl to skvělý den!!!

Ježečci a stonožky z podzimního listí

S podzimem přišlo krásně barevné listí, které jsme nasbírali, navlékli na provázky a vytvořili střapaté stonožky a ježečky Bodlinky.

Děti se učí i samy od sebe

Naše obec a Dopravní výchova

Z papírových krabic a krabiček jsme společně vyrobili a postavili malou obec. Její součástí je i škola, pošta, policejní stanice, vězení, banka a supermarket. Naši obec jsme pak využili k trénování přecházení přes přechod, chůze po chodníku i mimo něj a jízdy po vozovce. Nyní slouží ke společnému hraní o přestávkách.

Náš první DIKTÁT :)

DEN ZVÍŘAT - V pátek 3.10. jsme oslavili Den zvířat. Každý si připravil prezentaci na téma "Oblíbené zvíře".

PÍSMENA NA ZAČÁTKU SLOV - "Ž" jako žába. Umyvadlo začíná na "U". Spolupráce nám jde skvěle!

Krokujeme v matematice - Udělejte 3 kroky a pak ještě dva. Začněte teď! Kolik kroků je to dohromady?

Vytváření stromu přátelství 11.9.

Interier třídy

Pohled na interaktivmí tabuly

Naše třída


AKTUALITY

Den otevřených dvěří

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který proběhne dne 27.2.2018 od 8.45 do 18.00 hodin. Přijďte se podívat do naší výuky, popovídejte si s našimi učiteli a žáky. Představení filozofie naší školy a zodpovězení Vašich dotazů proběhne od 9:00 do 10:30 a od 15:30 do 17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu!
english
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy