Jméno:
Heslo:

Znaky školní zralosti

Hlavními znaky školní zralosti jsou zralost tělesná, duševní a sociální.

1. Tělesná zralost

Fyzickou zralost dítěte posuzuje pediatr, vyjadřují se k ní rodiče a  učitelky mateřské školy. Posuzují se především věk dítěte, jeho výška a váha, přiměřenost rozvoje hrubé a jemné motoriky.

2. Duševní zralost

Duševní zralost zahrnuje poznávací a rozumové schopnosti. Předpokladem pro vstup do školy je dosažená úroveň zrakového a sluchového vnímání, rozumových schopností, paměti, řeči a motoriky.

Zralost zrakového vnímání

Zralost zrakové vnímání je předpokladem pro úspěšné čtení. Dítě by mělo být schopné odlišit od sebe různé tvary a základní tvary i pojmenovat (čtverec, kruh, trojúhelník) a mělo by znát tvary alespoň některých písmen a číslic.

Aktivity k procvičování zrakového vnímání:

 • rozlišování a vyhledávání stejných předmětů (např. kostek mezi kuličkami), odlišování rozdílných věcí (najít, co do skupiny nepatří podle tvaru, barvy)
 • vyhledávání rozdílů na zdánlivě stejných obrázcích
 • odlišení rozdílného obrazce z řady stejných
 • skládání a rozkládání obrázků rozstříhaných na části, skládání a rozkládání částí stavebnic (rozkládací kostky) a puzzle.
 • procházení obrázkovými bludišti
 • vyhledání a určení místa věcí v místnosti, na obrázku i hračce.
 • vyhledání věcí na obrázku s pojmy dole/nahoře, vpravo/vlevo vzadu/vpředu/uprostřed.

 

Zralost sluchového rozlišování

Předpokladem pro úspěšnou výuku čtení je, aby dítě mělo poznat první písmeno ve slově.

Aktivity k procvičování zrakového vnímání:

 • rozlišování zvuků (při zavázaných očích poznat zvuk sirek, peněz, klíčů aj.), poznávání hudebních nástrojů, přírodních zvuků
 • napodobování rytmu vytleskáním (říkadla, básničky)
 • hledání schovaného budíku podle zvuku
 • hádání, co zvuk vydává
 • hry na slepou bábu
 • hádání, kterou hláskou začíná a končí slovo (co slyšíš na začátku - na konci?)
 •  "slovní fotbal" na hlásky (hráč vymyslí slovo začínající hláskou, na kterou končilo slovo vymyšlené protihráčem)
 • vyhledání předmětů v místnosti začínajících na určitou hlásku či slabiku
 • vymýšlení slov na nějakou slabiku (KO-lo, KO-pačky, KO-loběžka, ...)

 

Rozumové schopnosti

Chápání světa by u budoucích prvňáčků mělo být již více realistické, fantazijní pohled by měl postupně ustupovat. Dítě by také mělo:

 • chápat jednoduché pojmy související s časem (včera-dnes-zítra, ráno-poledne-večer) a být schopné řadit události chronologicky podle děje
 • znát roční období
 • být schopno třídit věci podle velikosti, délky, množství, druhu (větší – menší; stůl - židle - postel x jablko)
 • být schopno logické úvahy o pojmech (co mají podobného stůl a židle; košile a svetr ap.)
 • znát barvy i doplňkové (oranžovou, hnědou, růžovou, fialovou)
 • mít určité početní vědomosti (kolik nohou má pes, kolik je dnů v týdnu) a dovednosti (umět počítat do 10)
 • sčítat a odčítat do 5 (přidávat a ubírat z množství věcí)
 • zvládnout ukázat správný počet na prstech či vybrat z hromádky předmětů požadovaný počet

 

Paměť

Paměť dítěte před vstupem do školy se stává trvalejší a záměrnější, i když je spíše mechanická než logická.  Dítě by mělo:

 • být schopné zapamatovat si větu o osmi slovech a doslova ji zopakovat
 • udělat podle tří najednou vydaných pokynů danou věc provést (například "Jdi do kuchyně, vezmi tam hrneček a přines mi ho.")
 • umět zpaměti krátké básničky a písničky, popřípadě vyprávět vtipy či hádanky

 

Řeč

Školsky zralé dítě by mělo:

 • správně vyslovovat všechny hlásky, toleruje se nesprávná výslovnost R,Ř
 • v krátkosti (6 - 7 větami) plynule vyprávět o rodině, zájmech či trávení volného času
 • mít bohatou slovní zásobu a zvládat i gramatické jevy řeči - správně skloňovat podstatná jména, a časovat slovesa
 • skládat slova ve větě ve správném pořadí


Grafomotorika

Předpokladem pro rozvoj psaní je dobrá grafomotorika. Nutné jsou zejména:

 • správný a fixovaný úchop tužky
 • vybarvování ploch bez přetahování, nedotažení či odbytí jen vyčmáráním
 • schopnost napodobit geometrické tvary
schopnost správně zobrazovat figurální kresbu, která by měla být bohatá na detaily, propracovaná, ve správných proporcích (postava, oči, uši, 5 prstů)


3. Sociální a citová zralost


Úspěch ve škole je též podmíněn určitou duševní vyspělostí, samostatností, emocionální stabilitou, odolností a schopností přijmout i případný neúspěch. Školsky zralé dítě by mělo:

 • být schopné velkou část dne trávit ve skupině vrstevníků mimo domov a bez přítomnosti rodičů
 • přijmout místo rodičů jako autoritu učitele
 • vykat dospělým, pozdravit při setkání, poprosit při žádosti o věc / pomoc, poděkovat
 • umět se obléknout bez cizí pomoci, obout si boty a zavázat tkaničky na kličku
 • být schopné se podřídit formě práce ve skupině, plnit požadavky skupiny a kooperovat ve skupině
 • mýt osvojené hygienických návyky (jít samo na WC, umýt si ruce, ráno a večer si vyčistit zuby, večer se samo vykoupat)
 • nereagovat  na nezdar či nespravedlnost impulsivním výbuchem nebo pláčem
 • rozhořčení ventilovat spíše slovními výlevy než záchvaty vzteku nebo tělesným násilím.

Pracovní zralost

Velmi důležitou otázkou je úroveň pracovní zralosti, která souvisí s motivací. Ačkoli zájem o hru stále ještě přetrvává, dítě by současně mělo:

 • projevovat  zájem o činnosti podobající se školním úkolům (např. úkoly v dětských časopisech)
 • být schopné pracovat na nějakém úkolu delší dobu, i když je úkol relativně nezajímavá
 • být schopné dokončit úkol, který si samo dalo: obrázek, hrad z písku, stavebnici
Rodiče by měli dítě naučit večer si připravit věci na následující den, sbalit tašku, ráno jít do školy, psát úkoly, udržovat si pořádek v tašce a věcech, nezapomínat věci. V 1. třídě by ještě rodiče měli dítěti tašku kontrolovat.

AKTUALITY

Zápis do 1. třídy

Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2019 - 2020 se konají v březnu a jsou dvoukolové. První kolo zápisů se bude konat v pondělí 4. 3. 2019. Děti, které splní kritéria prvního kola zápisu postoupí do druhého kola, které se bude konat ve středu 6. 3. 2019. Termín podání přihlášky je do 31. 1. 2019.

Volná místa

Pro školní rok 2019-2020 máme volné místo ve druhé a třetí třídě. V případě zájmu nás kontaktujte.

Národní testování SCIO

V národním testování SCIO se naši žáci umístili na nejvyšších příčkách a díky jejich výsledkům patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Detailní výsledky naleznete v sekci
"O škole - Národní testování SCIO".
english
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy