Login

Klima a atmosféra školy

Pedagogická a filozofická koncepce naší školy je neodmyslitelná bez vytváření kvalitního materiálního, ale i sociálního prostředí. Za takové prostředí považujeme vstřícné a podnětné prostředí, kde  panují partnerské vztahy mezi učiteli a žáky, prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, vzájemně se respektují, vnímají sebe sama  jako nedílnou součást komunity třídy a pociťují svou důležitost v ní.

Kvalitní sociální prostředí se neobejde bez úzké spolupráce s rodiči. Ta je pro nás nezbytná především při volbě adekvátního individuálního přístupu k dítěti a pro ulehčení inkluze dětí se speciálními potřebami. V takových případech jak učitel, tak žák, tak i rodiče vzájemně spolupracují na vytváření individuálních výchovně-vzdělávacích plánů, a vymezují strategie a postupy, které žákovi umožní překonat obtíže, či naopak podpořit jeho talent, a dosáhnout tak jeho individuálního maxima.

Rozvíjením komunikace a spolupráce s rodiči dosahujeme také toho, že škola funguje jako komunita, jejímiž členy jsou žáci, zaměstnanci školy a rodiče. Tento rozměr podporujeme střetnutími celé školy, tzv. assemblies. Náplní těchto assemblies je vyhlašování vyjímečných úspěchů jak jednotlivců, tak tříd; prezentace některých studentských prací; žákovská vystoupení; připomínání si tradičních svátků, jubileí, historických událostí a narození významných osobností.

Základní škola Compass nezapomíná ani na své pedagogy. Z hlediska pedagogů chápeme pozitivní školní klima jako pracoviště, kde se učitelé rádi realizují, spolupracují se žáky, rodiči a kolegy. Pouze spokojení učitelé, kteří se ztotožňují s programem školy a stylem práce mohou uskutečňovat výchovně-vzdělávací proces na vysoce kvalitní úrovni. Jsme otevřeni iniciativám, nápadům a připomínkám našich učitelů a jejich práce si vážíme. Budujeme silný a stabilní pedagogický tým - základ zdravé školy, do které děti rády chodí a která je dobře připraví do života.

AKTUALITY

Den otevřených dvěří

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který proběhne dne 27.2.2018 od 8.45 do 18.00 hodin. Přijďte se podívat do naší výuky, popovídejte si s našimi učiteli a žáky. Představení filozofie naší školy a zodpovězení Vašich dotazů proběhne od 9:00 do 10:30 a od 15:30 do 17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu!
english
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy