Login

Petra Jindrová

Výchovný poradce, integrativní pedagog

Motto:

„Všechny hlavní větve, které má mít, vyhání strom ze svého kmene hned v prvních letech, takže později není třeba nic jiného, než aby rostly.  S člověkem je tomu stejně – na začátku záleží všecko. O smysluplnosti nebo prázdnotě života se rozhoduje na počátku.“

 „ …Má-li být náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostanete kupředu." (Jan Amos Komenský)

Pracovní zkušenosti:

Pracovat s dětmi začala již v roce 1984.  Během své dlouholeté praxe se setkávala s dětmi od tří do osmnácti let věku jako vychovatelka i učitelka. Výchovné práci se věnovala nejprve jako vedoucí vychovatelka v dětské respirační léčebně a později též jako vedoucí koleje v Open Gate Boarding school v Babicích. Devatenáct let učila jak v mateřských, tak i na základních školách, z toho posledních osm let působila jako učitelka na prvním stupni ZŠ Nový Porg, kde v od roku 2014 pracovala též jako výchovný poradce.

Od roku 2000 se kromě vlastní výchovně vzdělávací práce systematicky věnuje práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se především o děti s poruchami učení, s poruchami pozornosti i o děti nadané. V Open Gate boarding school jako special educational needs co-ordinator spoluvytvářela systém podpory vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň poskytovala studentům individuální reedukační lekce. Další pracovní zkušenosti pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami získala ve Výzkumném ústavu pedagogickém, kde působila jako koordinátor sekce speciálního vzdělávání na metodickém portálu a posléze jako recenzent digitálních učebních materiálů.

Se základní školou Compass se seznámila již při jejím vzniku, od září 2016 zde působí jako výchovný poradce. Svou prací pro ZŠ Compass se snaží pomoci dětem, jejich rodičům a učitelům otevřít a naplno rozvinout potenciál každého dítěte.

Vzdělání:

Univerzita Palackého  - obor vychovatelství (státní zkouška z pedagogiky a psychologie)
Západočeská Univerzita – doplňkové studium speciální pedagogiky
Univerzita Karlova – kvalifikační studium integrativní pedagogiky, kvalifikační studium výchovného poradenství

Odborné kurzy a semináře:

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky
Diagnostické testy gramotnostních dovedností pro žáky 2. – 5. ročníků ZŠ
Ergonomie psaní
Náprava specifických poruch učení
Práce s nadanými dětmi
Integrace dětí s poruchami autistického spektra
a další kurzy a semináře k prohloubení odborných znalostí a dovedností 

Zájmy:

cyklistika, pěší turistika, plavání, jóga, cestování, radost z práce

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Volná místa

Pro školní rok 2020-2021 máme volné místo v druhé, čtvrté a páté třídě. V případě zájmu nás kontaktujte.

Národní testování SCIO

V národním testování SCIO se naši žáci umístili na nejvyšších příčkách a díky jejich výsledkům patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Detailní výsledky naleznete v sekci
"O škole - Národní testování SCIO".
english
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy